Civas - Thuisstudies En Klassikale Opleidingen

Published May 23, 22
2 min read

Cursussen - De Zorgboog

Toekennen van maatwerkvoorzieningen15 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus leert u het complete proces van het toekennen van een (maatwerk)voorziening en de juridische aspecten daarvan - Eduvision. U leert de afbakening met voorliggende voorzieningen, het beoordelen van de aanvraag en het vastleggen van de toegekende voorziening. Ook het verwerken van persoonsgegevens wordt behandeld en de bezwaar en beroep procedure.

Het is dus van groot belang voor u om daar altijd goed op voorbereid te zijn. Een verloren procedure kost namelijk geld en levert reputatieschade op. Tijdens deze cursus krijgt u van de docent – iemand met zeer veel ervaring in het voeren van deze procedures - kennis, vaardigheden en praktische tips & tricks voor het voorbereiden en voeren van een succesvolle bezwaarprocedure (Eduvision).

Alle Cursussen - Nba Opleidingen

Signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders17 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u in het eerste deel inzicht in de mogelijkheden om zorgaanbieders te ‘screenen’ of sprake is van zorgaanbieders die mogelijk te maken hebben met zorgfraude voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. In het tweede deel van de cursus wordt besproken hoe gemeenten kunnen voorkomen dat zij overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn, omdat zij te maken hebben met zorgfraude.Praktijkmiddag DPIA22 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus gaat u samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. U kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.

Cursussen

Online cursussen: een handig overzicht van je opties! - HuisvlijtCursussen vakopleidingen LSSO Opleidingen


15 cursussen voor op je cv ⋆ Meisje zonder werkTijd over? Met deze gratis online cursussen ben je straks nog beter in je werk


U leert wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA. U krijgt tevens uitleg van praktische DPIA modellen, wat de verhouding is tussen een DPIA en verantwoordingsplicht en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een DPIA.

Cursussen in veiligheid, beleid en beheer, inspectieCursussen in veiligheid, beleid en beheer, inspectie


Beëindigen van de zorgovereenkomst24 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen over het opzeggen of anderszins beëindigen van de zorgovereenkomst. De docenten geven u een compleet en goed overzicht in wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Tevens krijgt u oplossingen voor problemen die zich met cliënten, familie en/of de wettelijke vertegenwoordigers van cliënten kunnen voordoen bij een eventuele beëindiging.

Navigation

Home

Latest Posts

Civas - Thuisstudies En Klassikale Opleidingen

Published May 23, 22
2 min read

Eduvision Edu Pk

Published Nov 27, 21
6 min read

Eduvision Spss

Published Oct 09, 21
6 min read